Low oxygen levels in foods : measuring methods and influence on lipid oxidation
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Stefan Dahl

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

ISBN

91-7290-161-6

Mer information

Skapat

2017-10-07