Studies of surface material from unbleached kraft fibres
Licentiatavhandling, 1994

fines

lignin

surface structure

kraft pulp

metal ions

Författare

Anette Heijnesson Hultén

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-894968-6