Excited states of cesium : interaction with hot and cold surfaces and formation of field ionizable cesium clusters
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Carina Åman

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7032-951-6

Mer information

Skapat

2017-10-07