Manufacturing principles of integrated 3D fabrics for high-performance composite material application
Licentiatavhandling, 1994

weaving

integrated 3D fabric

3D weaving and nooming

knitting

braiding

Författare

Nandan Khokar

Institutionen för textilteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

991-891221-9

Mer information

Skapat

2017-10-07