3D surface topography applied to forming and painting of autobody panels
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Magnus Jonasson

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-162-9

Mer information

Skapat

2017-10-07