Mellanhänder i distributionen : ett nätverksperspektiv
Licentiatavhandling, 1994

distribution systems

intermediaries and network approach

Författare

Ragnar Hörndahl

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7032-998-2

Mer information

Skapat

2017-10-07