Computer simulation of interstitial diffusion in fcc crystals
Licentiatavhandling, 1994

transistion state theory

efficiency

molecular dynamics

dynamical corrections

Monte Carlo

Författare

Urban Engberg

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

991-927375-9

Mer information

Skapat

2017-10-07