Rotational viscosity and dielectric biaxiality in chiral smectic C liquid crystals
Licentiatavhandling, 1994

rotational viscosity

chirality

chiral smectic

liquid crystals

dielectric anisotropy

ferromagnetism

dielectric biaxality

ferroelectricity

Författare

Marius Buivydas

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-927322-8

Mer information

Skapat

2017-10-07