Katalytisk reduktion av utsläpp med småpartikelteknologi
Licentiatavhandling, 1994

particulate traps

fibers

catalysts

diesel exhaust

particulate filters

catalyst preparation

Författare

Anders Törncrona

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-922468-5

Mer information

Skapat

2017-10-07