Manual and repetitive jobs : the influence of task design and individual factors on work-related stress and the risk for musculoskeletal disorders
Licentiatavhandling, 1994

manual and repetitive jobs

work-related disorders

work measurement

task design

Författare

Marita Christmansson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

991-922368-9

Mer information

Skapat

2017-10-07