Transfer of cost estimating expertise through a knowledge-based system
Licentiatavhandling, 1994

knowledge engineering

expert systems

experience transfer

conceptual cost estimating

case-based reasoning

construction expertise

Författare

Bjarni G. P. Hjarðar

Institutionen för byggandets systemteknik

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7032-956-7

Mer information

Skapat

2017-10-07