Leakage mechanisms in static seals subjectecd to reciprocating vibration
Licentiatavhandling, 1994

O-ring

vibration

static seals

leakage

EHD

contact pressure

surface roughness

elastohydrodynamic

square-ring

compact seals

Författare

Filip Rosengren

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

991-992747-3

Mer information

Skapat

2017-10-07