Some mechanisms generating drum brake squeal Johan Hultén
Licentiatavhandling, 1994

squeal

brake

vibration

drum

disc

noise

squeak

Författare

Johan Hultén

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-041481-6

Mer information

Skapat

2017-10-07