On-line monitoring of thermal margins at Ringhals 2
Licentiatavhandling, 1994

movable detectors

DNB-margin

core monitoring

power peaking factors

SCPORPIO on-line core simulator

gamma thermometers

power distribution

fixed in-core detectors

nuclear instrumentation

Författare

Tell Andersson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

ISBN

991-931120-0

Mer information

Skapat

2017-10-07