Friction characterization during micro-slip and gross-slip in reciprocating motion
Licentiatavhandling, 1994

micro-slip

friction characterization

reciprocating motion

gross-slip

Författare

Ulf Olofsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

991-931100-6

Mer information

Skapat

2017-10-07