Strategic use of information technology : a study of some European construction firms
Licentiatavhandling, 1994

corporate strategy

strategic impact

information technology

construction

Författare

Roger Lundegård

Institutionen för byggandets systemteknik

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7032-954-0