Experimental studies on the manoeuvring of ships in following seas : a methodology for testing and evaluation of manoeuvring characteristics with address to broaching-to
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Olov Lundbäck

Chalmers, Sjöfartshögskolan - Chalmers Lindholmen

Ämneskategorier

Maskinteknik

Rapport - Chalmers Lindholmen högskola: 12

Mer information

Skapat

2017-10-06