The work situation for seamen on merchant ships in a Swedish environment
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Martin Olofsson

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-072197-2

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 25

Mer information

Skapat

2017-10-07