Jakten på MKB : dokumentstudier av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i fysisk planering
Licentiatavhandling, 1996

strategic environmental assessment (SEA)

environmental impact assessment (EIA)

land use planning

reviewing

environmental policy

planning theory

methodology

Författare

Jesper Persson

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

ISBN

91-7197-273-0

SACTH : stadsbyggnad, arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1996:1

Mer information

Skapat

2017-10-07