Internal clients, contractors and inspection : six Swedish municipalities
Licentiatavhandling, 1999

contractor

client

streets department

public works department

municipality

Författare

Alf Johansson

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7197-816-x

Mer information

Skapat

2017-10-08