Small-volume batch production of high technology products in the electronics industry : methods of analysis and organizational redesign for increased efficiency
Licentiatavhandling, 1994

work organization

small volumes

high technology products

flow-orientated products

or sociotechnical system design

afficience analysis

batch production

Författare

Katarina Kjellström

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

992-011284-4

Mer information

Skapat

2017-10-08