Simulation of construction operations
Licentiatavhandling, 1995

construction planning

construction

discrete-event simulation

activity cycle diagram

modeling

construction operations

Författare

Per Sagert

Institutionen för byggandets systemteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7197-069-x

Mer information

Skapat

2017-10-08