Ultrasonic 2D-SH probe modelling and crack detection in anisotropic solids
Licentiatavhandling, 1995

Författare

A. Jonas Niklasson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-092988-3

Mer information

Skapat

2017-10-08