Cloning and characterization of human forkhead proteins
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Stefan Pierrou

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

992-023428-1

Mer information

Skapat

2017-10-08