Internationalization strategies in technology-based services : the case of telecommunications
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Ola Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08