Surface harpooning Johan Strömquist
Licentiatavhandling, 1994

molecular affinity

charge transfer

surface harpooning

chemiluminescence

electron emission

dissociation

Författare

Johan Strömquist

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-028668-0

Mer information

Skapat

2017-10-08