Interprocedural register allocation for lazy functional languages
Licentiatavhandling, 1995

laxy functional languages

interprocedural analysis

register allocation

code generation

monads

Författare

Urban Boquist

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7197-101-7

Mer information

Skapat

2017-10-08