Exploring information : extending expressiveness of dynamic queries
Licentiatavhandling, 1994

information visualization

database query

exploratory data analysis

information exploration

human-computer interaction

dynamic queries

widgets

Författare

Christopher Ahlberg

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7197-048-7

Mer information

Skapat

2017-10-07