Electrodynamic deposition of cellulose from ionic liquid
Licentiatavhandling, 2013

KS31

Författare

Johannes Thunberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Polymerkemi

Polymerteknologi

Nanoteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

KS31

Mer information

Skapat

2017-10-07