Hydrogen-induced distortions i bcc transition metals
Licentiatavhandling, 1995

niobium

hydrogen diffusion

metal-hydrogen system

interatomic interaction potentitals

transition metals

distortions

Författare

Björn von Sydow

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-100354-2

Mer information

Skapat

2017-10-07