Characterisation and calibration of an imaging plate detector for use in synchrotron radiation crystallography
Licentiatavhandling, 1994

synchroton radiation

imaging plate

X-ray area detectors

crystallography

Författare

Olof Svensson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-024798-7

Mer information

Skapat

2017-10-06