Economic theory and the greenhouse effect
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Klimatforskning

ISBN

91-7197-006-1

Mer information

Skapat

2017-10-06