Modelling of sorption mechanism
Licentiatavhandling, 1994

sorption

bonding energy

Np

Na

Pm

Co

hydrolysis

Författare

Karl Vannerberg

Institutionen för kärnkemi

ISBN

992-096124-8

Mer information

Skapat

2017-10-06