A network approach to Third World industrialization : capability accumulation through technological exchange
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Lennart Bångens

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08