The oxazole yellow DNA probe YOYO : characterization of photophysical properties and interaction with DNA
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Christina Carlsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

992-087363-2

Mer information

Skapat

2017-10-08