Cereal and microbial phytases : influence on phytate hydrolysis and iron bioavailability
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Maria Türk

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

ISBN

91-7197-156-4

Mer information

Skapat

2017-10-08