Iodotrimethylsilane-promoted conjugate addition of monoorganocopper reagents to α,β-unsaturated carbonyl compounds
Licentiatavhandling, 1995

conjugate addition

halosilane

1

organocopper

4-addition

copper acetylides

iodotrimethylsilane

coppper reagent

Författare

Tommy Iliefski

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

992-184607-8

Mer information

Skapat

2017-10-08