Volume changes in solid polymers
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Mats Delin

Institutionen för polymera och textila material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial