Incentives, impacts and behavioural issues in the context of payment for ecosystem services programmes: Lessons for REDD+
Kapitel i bok, 2013

Författare

Anna Nordén

Göteborgs universitet

Martin Persson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Göteborgs universitet

Francisco Alpizar

Göteborgs universitet

Globalization and development : rethinking interventions and governance / edited by Arne Bigsten.

147-167
9780203088678 (ISBN)

Ämneskategorier

Nationalekonomi

DOI

10.4324/9780203088678

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15