A study of LiGa5O8 : and the three oxides of group IIIb
Licentiatavhandling, 1995

single crystal X-ray diffraction

-<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Li<sub>3</sub>GaBO<sub>3</sub>

crystal growth

&#946

LiGa<sub>5</sub>O<sub>8</sub>

LiAl<sub>7</sub>B<sub>4</sub>O<sub>17</sub>

Författare

Johan Åhman

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

91-7197-232-3

Mer information

Skapat

2017-10-07