Local and global rules for the Coulomb blockade in ultra-small tunnel junctions
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Peter Wahlgren

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-228329-8

Mer information

Skapat

2017-10-07