3D topography of cylinder bores Robert Ohlsson
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Robert Ohlsson

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-997-4

Mer information

Skapat

2017-10-07