Active vibration control of non-selfadjoint distributed-parameter structures
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Jan Hjelmgren

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

991-872761-6

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1994:1

Mer information

Skapat

2017-10-07