Adaptive modelling of plates in bending and shear
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Ulrika Wendt

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

992-063605-3

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 94:13

Mer information

Skapat

2017-10-07