Assembly and process planning in axiomatic design
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Johan Vallhagen

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-986-9

PTA - Department of Production Engineering: 94:02

Mer information

Skapat

2017-10-07