Assessing hydraulic properties of rock using remote sensing
Licentiatavhandling, 1995

Författare

David Wladis

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-181694-2

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 78

Mer information

Skapat

2017-10-07