Behavior of reinforced high strength concrete columns
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Christina Claeson-Jonsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

992-120801-2

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 91:5

Mer information

Skapat

2017-10-07