Coupling of vibrating structures
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Jens Blomqvist

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

ISBN

992-188045-4

Report F - Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics.: 95:06

Mer information

Skapat

2017-10-07