Dynamic evaluation of orthotropic material constants
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Daniel Larsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-119522-0

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Konstruktionsteknisk dynamik. D: 94:4

Mer information

Skapat

2017-10-06