Effusion cooling of combustor walls : an experimental investigation of the velocity and temperature fields of cold jets injected into a hot cross flow
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Hans A. Rydholm

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-120877-2

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:7

Mer information

Skapat

2017-10-08